Partnerzy

 

P.T.E.A. Wszechnica sp. z o. o.

Polska, Krosno

Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA zostało założone w 1996. Wszelkie formy szkoleń dla nauczycieli, szczególnie nauczycieli informatyki, od samego początku stanowiły podstawową ofertę naszej instytucji. Oferujemy kursy, warsztaty i seminaria dla nauczycieli, jak również szkolenia dla firm. Od dawna pracujemy nad wykorzystaniem Internetu w edukacji. Nasz serwer EduNET powstał równocześnie z portalem tematycznym poświęconym edukacji. Ponadto, instytucja uczestniczyła w realizacji szkoleń informatycznych w ramach projektu Ministerstwa Edukacji – Pracownia internetowa w każdej szkole. Po pozytywnej weryfikacji przez Ministerstwo Edukacji, w ramach sesji szkoleniowych nasza instytucja przeszkoliła ponad 3000 nauczycieli, z dwóch województw. Instytucja obejmuje również Zawodową Szkołę Policealną, gdzie główne specjalizacje to informatyka i języki obce. W związku z tym, oferujemy szkolenia w następujących zawodach:

 • Informatyk
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa
 • Specjalista ds. administracji
 • Pracownik socjalny
 • Specjalista ochrony osób i mienia
 • Pracownik biurowy

M.K. INNOVATIONS LTD

Cypr, Nikozja

COSMIC INNOVATIONS (COIN) to dynamicznie rozwijająca się firma consultingowa oferująca szeroki asortyment usług, wypełniając lukę pomiędzy światem biznesu i programami UE.

Usługi oferowane przez COIN obejmują rozwój biznesów i finanse publiczne, wdrażanie projektów, szkolenia i transfer technologii. Wszystkie oferowane usługi koncentrują się na osiągnięciu wysokiej jakości rezultatów, co wyróżnia COIN na tle większości firm doradczych, które unikają wdrożeń technicznych.

Obecne działania COIN koncentrują się na następujących obszarach:

 • Wspieranie szkoleń poprzez innowacyjne technologie w zakresie m/e-learning.
 • Spersonalizowane podejście do szkoleń, wykorzystujące badania opinii i nastrojów, profilowanie użytkownika oraz technologie rzeczywistości rozszerzonej.
 • Nauka nieformalna poprzez tworzenie dynamicznych środowisk online, dającym podmiotowość osobom, które chcą się uczyć i tym, z pasją do nauczania.
 • Promowanie grywalizacji w nauczaniu poprzez wykorzystanie gier w podnoszeniu kluczowych kompetencji.
 • Badania nad nowymi technologiami, skoncentrowane na nowych technologiach i ich wykorzystaniu. Obszary badań obejmują: hologramy, rzeczywistość rozszerzoną, boty AI, nauka oparta na działaniu i pełne śledzenie procesu nauki (z wykorzystaniem Interfejsu programowania aplikacji (API) / xAPI).
 • Upowszechnianie poprzez opracowanie i wdrożenie procesu komunikacji strategicznej, wspieranej przez działania online i offline. Wykorzystanie rezultatów projektu poprzez wprowadzenie wymagań dotyczących trwałości, na wczesnym etapie projektu, oraz zapewnienie możliwości ich wykorzystania.
 • Metodyka zapewnienia jakości oraz narzędzia skoncentrowane na mierzeniu jakości i najlepszych praktykach / programach.
 • Szkolenia/doradztwo w zakresie metodyki wykorzystania grywalizacji, e-Commerce i licencji OSS.

Danmar Computers sp z o.o.

Polska, Rzeszów

Danmar Computers to firma oferująca szkolenia zawodowe w zakresie IT, oraz projektująca i dostarczająca usługi e-learning, od roku 2000. Zajmujemy się głownie: szkoleniami, opracowaniem programów i materiałów szkoleniowych, doradztwem, projektowaniem stron internetowych i systemów e-learning. Danmar posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów UE. Nasze działania opierają się na współpracy z licznymi podmiotami, z kraju i z zagranicy, w tym instytucjami szkoleniowymi i doradczymi, uniwersytetami, szkołami, jak również firmami prywatnymi. Dostarczamy szkolenia i wsparcie osobom zagrożonym wykluczeniem, w tym kobietom i bezrobotnym. Pracownicy techniczni Danmar Computers mają rozległą wiedzę w zakresie edukacji, w tym związaną z siecią 2.0 i nowymi multimediami. Misją firmy jest promocja uczenia się przez całe życie oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji dla każdego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i innowacyjnych metodyk szkolenia.

Istituto Superiore E. Mattei

Wlochy, Fiorenzuola d’Arda

Istituto Statale d’Istruzione Superiore Mattei to włoska szkoła średnia dla uczniów w wieku 14-19, oferująca pięć różnych trybów nauki:

 • Liceo Scientifico – Liceum o profilu naukowym
 • Liceo delle Scienze Umane – Liceum o profilu społeczno-pedagogicznym
 • Istituto Tecnico Economico – Liceum techniczne – Administracja, Finanse i Marketing
 • Istituto Tecnico Tecnologico – Technikum – Inżynieria mechaniczna, Mechatronika, Elektronika i Elektryka
 • Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato – Szkoła zawodowa – Konserwacja przemysłowa i doradztwo techniczne

Do naszej szkoły uczęszcza 900 uczniów, pracuje w niej ponad 90 nauczycieli i 27 pracowników administracyjnych. Ściśle współpracujemy z rodzinami uczniów i lokalnymi instytucjami, aby zapewnić, że każda osoba jest pewnym siebie, skutecznym uczniem, bez względu na swoje umiejętności i pochodzenie społeczne.

Dzięki ścisłej współpracy ze społecznością, wszyscy uczniowie w wieku 16-19 mogą wykorzystać od 200 do 400 godzin stażu, oferowanego przez lokalne firmy i instytucje, co daje niezwykłą szansę uczniom na odkrycie swoich zainteresowań i obranie ścieżki przyszłej kariery zawodowej. Oferujemy również profesjonalne wsparcie uczniom nie mówiącym po włosku, ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, problemami w nauce lub z niskim poziomem motywacji.

Po zdaniu ostatniego egzaminu państwowego, uczniowie mogą uczyć się na uniwersytecie lub rozpocząć pracę; Eduscopio (www.eduscopio.it), doroczna ankieta opracowana przez Fundację G. Agnelli w celu oceny jakości włoskich szkół średnich, pokazuje, że nasi uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki w obu przypadkach.

Nasza szkoła zlokalizowana jest w Fiorenzuola d’Arda, miasteczku na północnym zachodzie Włoch, z populacją na poziomie 15,000.

Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria

Rumunia, Alexandria

Kolegium Pedagogiczne “Mircea Scarlat” to szkoła funkcjonująca na poziomie lokalnym i narodowym i jest to jedyna szkoła tego typu, o profilu pedagogicznym. Oferujemy szkolenia zawodowe- pedagogiczne, dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, zajęcia z przedmiotów humanistycznych , literatury, zajęcia dwujęzyczne z Matematyki i przedmiotów ścisłych. Zatrudniamy obecnie 55 nauczycieli, a 58% z nich posiada kwalifikacje pierwszego stopnia.

Liczba uczniów to 854, w wieku od 14 do 19 lat, a 67% z nich pochodzi z regionów wiejskich. Średnio 10% uczniów to Romowie, 25% pochodzi z rodzin ubogich, a 8% jest wychowywanych w niepełnych rodzinach. Ponieważ jesteśmy jedną z najlepszych szkół średnich w okolicy, 60% naszych absolwentów wchodzi na rynek pracy w przedszkolach i szkołach regionu. Pozostałe 40%, kontynuuje naukę na uniwersytetach.

Jako jedyna szkoła o profilu pedagogicznym w regionie, nasza instytucja przyciąga uczniów z całego regionu Teleorman i z regionów sąsiednich (Giurgiu, Olt), szczególnie uczniów z regionów wiejskich, z biedniejszych rodzin, którzy chcą pracować w tym sektorze. Większość absolwentów pedagogiki powraca do swoich regionów i podejmuje pracę jako nauczyciel przedszkola czy szkoły podstawowej, przyczyniając się do wzrostu poziomu wykształcenia w tych regionach. Region Teleorman walczy z większym bezrobociem, oraz brakiem ofert pracy. W tym kontekście, kierunek pedagogiczny gwarantuje im pracę w systemie edukacji, na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym. Absolwenci kierunku pedagogicznych i humanistycznych posiadają również potwierdzoną znajomość języka obcego, co zwiększa ich szanse na rynku pracy. 20% z nich posiada certyfikat Cambridge. Absolwenci Informatyki i Matematyki również otrzymują certyfikat, który potwierdza ich umiejętności na rynku pracy. Ponad 50% naszych absolwentów posiada certyfikat ECDL.

Kekavas Vidusskola

Litwa, Kekava

Liceum ogólnokształcące to największa szkoła w mieście, z ponad 1000 uczniów i zatrudniająca 80 nauczycieli. Szkołę otwarto w 1975, oferując podstawowy poziom nauczania (klasy od 1 do 9) i poziom średni ogólny (klasy 10-12). Od 2013-2014 szkoła rozpoczęła realizację programów nauczania, na poziomie średnim i podstawowym, w zakresie matematyki, nauk ścisłych i technologii. Celem tych programów jest poprawa umiejętności i wzrost doświadczenia w zakresie pracy eksperymentalnej.

Poza edukacją formalną, szkoła oferuje szeroki zakres zajęć poza programowych, takich jak chór, tańce ludowe czy koszykówka. Również poza oficjalnymi zajęciami, uczniowie mogą pracować w grupach roboczych pod nadzorem nauczyciela, na przykład w temacie robotyki czy modelarstwa.

Jednym z priorytetów szkoły Kekava jest zróżnicowanie metod i technik nauczania, nakierowanych na zajęcia praktyczne, tak aby uczniowie mogli zastosować wiedzę teoretyczną zdobytą na zajęciach w realnych sytuacjach. Każdego roku, w szkole organizowany jest tydzień projektu, podczas którego uczniowie pracują w grupach nad realizacją projektu naukowego lub społecznego. Niezbędna wiedza matematyczna przekazywana jest podczas zajęć matematyki i przedmiotów ścisłych (np. – zasady budowania mostów, kalkulacje i planowanie podróży na inne planet układy słonecznego; konstrukcja samolotu; puszczanie latawców, itp.). podczas roku szkolnego organizowane są wycieczki tematyczne.

Z myślą o środowisku, co roku organizujemy zbieranie śmieci. Uczniowie zbierają również zużyte baterie, mając świadomość ich wpływu na środowisko.