Nasz projekt przyciąga wiele uwagi

Staramy się dotrzeć do jak największej liczby nauczycieli i poinformować ich o projekcie. Do tej pory wszyscy nauczyciele, z którymi rozmawialiśmy, są bardzo entuzjastycznie nastawieni do idei włączania elementów programowania i algorytmiki do codziennych tematów niezwiązanych z IT. Często podkreślają także fakt, że w ostatnich latach programy szkoleniowe z przedmiotów ścisłych były nieco bardziej wymagające i że powrót do umiejętności logicznego myślenia poprzez zadania algorytmiczne jest zdecydowanie dobrą drogą do zamierzonego celu.

%d bloggers like this: