EDUKACJA STEM – INNOWACJA I ROZWÓJ DZIĘKI TECHNOLOGII

Żyjemy w świecie nieustannie zmieniającej się technologii, w którym dzieci uczą się jak być wielofunkcyjnym, elastycznym i szybko dostosowywać się do nowych wyzwań nauki oraz technologii.

Nasze codzienne życie, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania, jest głęboko związane z zaawansowaną technologią taką jak telefony, komputery, TV, samochody, itp. Technologia jest postępem, a postęp jest równoznaczny z dobrobytem. Jednak jego konsekwencją jest konieczność modernizacji i poprawy edukacji, a nauczanie technologii powinno być obowiązkiem każdego kraju zainteresowanego swoją przyszłością. Wprowadzenie edukacji STEM wraz z nauką algorytmów i programowania w szkole ma na celu szkolenie europejskiego ucznia „jutra”, konkurencyjnego w erze cyfrowej, oraz zaangażowanego w rozwój społeczno-gospodarczy narodu.

Studenci Mircea Scarlat National Pedagogical College w Alexandrii; Andra Paun, Denisa Linca, Alexandru Dragomir i Robert Rachita, dzięki swojej wiedzy o programowaniu zdobytej podczas projektu CodeIT, mieli okazję przez tydzień uczestniczyć w warsztatach dotyczących edukacji STEM zorganizowanych na Litwie.

Edukacja STEM jest innowacyjnym modelem kształcenia, ponieważ dzięki swoim działaniom i oczekiwanym rezultatom oferuje nową perspektywę na poprawę zrozumienia procesu edukacyjnego w odniesieniu do innowacyjnych metod uczenia się.

Podczas warsztatów grupowych uczestnicy poznali proces uczenia się z nowej perspektywy.  Tematy warsztatów, które umożliwiły sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności oraz rozwój kreatywność to: „Ups-Direction-STEM”, „Let’s Build our Bridge”, „I need a helmet”, „A new Kaunas Tower”.

Uczniowie, podczas pobytu w Vilnius Robotics Institute, uczestniczyli w warsztatach pn. Engineering Desing, Electronics and Arduino, podczas których zostali zapoznani zarówno z wykorzystaniem mobilnych aplikacji do celów projektowania, jak i również z wykorzystaniem podstawowych elementów robotów przyszłości.

Malejące zainteresowanie nauką wśród młodych ludzi doprowadziło do powstania programów, które mają zachęcać uczniów do odkrywania fascynującego świata nauki poprzez praktyczne zastosowania i przykłady, które podkreślą ich potencjał, kreatywność i pasję do przedmiotów STEM. Programy te mają również pomóc nauczycielom w szkoleniach odpowiadających na potrzeby przyszłości, ponieważ sama wiedza nie jest kluczem do sukcesu, konieczna jest umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w praktyce.

Autor artykułu,

Eliza Marinela SOTIRESCU

%d bloggers like this: