Sztuka programowania

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie IT rośnie nie tylko na Łotwie, ale również w wielu innych państwach Europy. W celu zachęcenia młodych ludzi do nauki i pracy w tej dziedzinie konieczne jest dogłębne zapoznanie się zarówno przez studentów jak i przez nauczycieli informatyki z tematami dotyczącymi IT, a szczególnie z tematem programowania. Nie wszystkie szkoły oferują swoim uczniom naukę programowania w ramach formalnego programu nauczania, dlatego też ważne jest, aby zapewnić dzieciom i młodzieży możliwość nabycia tej wiedzy poza salą lekcyjną. Mając to na uwadze stworzono na Łotwie projekt edukacji społecznej Start(it), mający na celu rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli poprzez dostarczanie materiałów informacyjnych w formie wykładów wideo, seminariów i pełnych programów nauczania online (www.startit.lv). Dzięki platformie internetowej uczniowie i nauczyciele mogą nauczyć się podstaw programowania i koncepcji wirtualnej rzeczywistości, mogą również dowiedzieć się jak stworzyć stronę internetową, zaprojektować aplikację mobilną i uzyskać wiele interesujących i przydanych informacji. Start(it) jest doskonałym przykładem, który pokazuje jak sektor publiczny i prywatne przedsiębiorstwa mogą ze sobą z powodzeniem współpracować oraz tworzyć inicjatywy, które przyczynią się do zwiększenia umiejętności i wykształcenia młodzieży.