Home

CodeIT

Obecnie, około 90% stanowisk pracy wymaga przynajmniej podstawowej znajomości ICT, a przed rokiem 2020, zgodnie z licznymi badaniami, Europie grozi niedobór około 800,000 specjalistów z branży IT. 15 krajów UE zintegrowało już nauczanie programowania z oficjalnymi podstawami programowymi. Oznacza to duże wyzwanie dla nauczycieli, ponieważ większość z nich nie posiada niezbędnych umiejętności w tej dziedzinie.


Projekt CodeIT koncentruje się na umiejętnościach programowania wśród nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Celem projektu jest pomoc tym nauczycielom w rozwinięciu ich kompetencji zawodowych w zakresie programowania, poprzez opracowanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych. Główną grupą docelową projektu są nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych ze szkół podstawowych (klasy IV i wyżej) oraz gimnazjów, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli chemii, geografii, matematyki i fizyki. Drugą grupę docelową stanowią uczniowie wyżej wymienionych szkół.

Cel ten zostanie osiągnięty przez opracowanie nastepujących rezultatów:

  • Wirtualne środowisko nauki dla nauczycieli, zawierające materiały szkoleniowe w zakresie algorytmów i programowania, na przedmiotach nieinformatycznych,
  • Modelowe konspekty lekcji włączajace programowanie do nauczania chemii, geografii, matematyki i fizyki,
  • Przewodnik “Zwiększ swoje kompetencje w nauczaniu z wykorzystaniem algorytmiki i programowania.”