Partnerība

 

P.T.E.A. Wszechnica sp. z o. o.

Polija, Krosno

Alternatīvās izglītības biedrība „Wszechnica” uzsāka darbību 1996.gadā. Visu veidu apmācību sesijas skolotājiem, jo īpaši informācijas tehnoloģiju skolotājiem, ir galvenā organizācijas interešu joma kopš tās dibināšanas brīža. „Wszechnica” piedāvā kursus, darbnīcas un seminārus skolotājiem, kā arī progresīvas apmācības privātajiem uzņēmumiem. Organizācijas strādā arī tiešsaistē, jo tā uztur EduNET serveri, kas tika izveidots izglītībai veltītas mājaslapas vajadzībām. Organizācija piedalās informācijas tehnoloģijām veltītu apmācību „Informācijas tehnoloģiju laboratorija katrai kopienai” un „Datorlaboratorija skolām” organizēšanā Izglītības ministrijas organizēto pasākumu ietvaros. Iegūstot Izglītības ministrijas atzinumu, „Wszechnica” organizēja vairāk nekā 3000 skolotāju apmācības 2 Polijas novados.

Viena no organizācijas struktūrvienībām ir Wszechnicas Profesionālā koledža, kur galvenās apmācību jomas ir informācijas tehnoloģijas un ārzemju valodas.  Apmācības tiek piedāvātas sekojošās jomās:

 • informācijas tehnoloģiju speciālists,
 • darba drošības speciālists,
 • administrācijas tehniķis,
 • sociālais darbinieks,
 • personu un īpašuma fiziskās aizsardzības tehniķis,
 • biroja darbinieks.

M.K. INNOVATIONS LTD

Ķipra, Nicosia

Kosmiskās inovācijas (COIN) ir ļoti dinamisks konsultāciju uzņēmums, kas piedāvā plaša spektra pakalpojumus, savienojot privāto sektoru ar publiskā/ ES finansējuma ekosistēmām.

COIN’s pakalpojumu spektrs sniedzas no biznesa attīstīšanas un publisko līdzekļu apgūšanas līdz pat pasūtījumu izpildei, apmācībām un tehnoloģiskajai pārnesei.  Pakalpojumu sniegšanā uzņēmums uzsver augstu rezultātu kvalitāti, kas to atšķir no citiem konsultējošiem uzņēmumiem COIN aktivitātes ir:

 • Apmācību atbalsts ar inovatīvu apmācību metodoloģijām;
 • Personalizētas apmācības, kas izmanto viedokļu izpēti, sentimentu analīzi, lietotāja modelēšanu/profilēšanu un paplašinātās realitātes tehnoloģijas;
 • Neformālās apmācības un dinamisku tiešsaistes kopienu veidošana, ar mērķi veicināt kolektīvo mācīšanos un apvienot vēlmi mācīties ar kaisli mācīt;
 • spēļošanas tehniku attīstības sekmēšana ar nopietno spēļu palīdzību, lai veicinātu pamatkompetenču apguvi;
 • pētījumu veikšana, kas fokusējas uz jaunām tehnoloģijām. Šie pētījumi ietver hologrammas, paplašināto realitāti, čatu programmatūras, mācīšanos motivējošu vidi, uz praksi balstītas apmācības un pilnu mācīšanās aktivitāšu izsekošanu ar specializētu programmatūru palīdzību;
 • Materiālu un rezultātu izplatīšana, izstrādājot un pielietojot integrētus stratēģiskās komunikācijas procesus, ko atbalsta tiešsaistes un bezsaistes mērķa aktivitātes. Projekta rezultātu izmantošana balstās uz sākuma izstrādes stadijā definētām ilgtspējības prasībām, kā arī mērķētu pieeju publiskām un komerciālām projekta ciklā rastajām iespējām;
 • Kvalitātes mērīšanas metodoloģiju un rīku izstrāde, kas koncentrējās uz kvalitatīviem rādītājiem un labās prakses piemēriem;
 • Apmācības un treniņi par spēļošanas izveides metodoloģiju un motivētu mācīšanos, e-komerciju un programmatūras licenzēšanu.

Danmar Computers sp z o.o.

Polija, Rzeszów

„Danmar Computers” ir uzņēmums, kas sniedz profesionālo apmācību pakalpojumus IT jomā, kā arī veido un piedāvā e-apmācības kopš 2000. gada. Uzņēmums izstrādā apmācības, attīstības programmas un apmācību materiālus, mājaslapas, konsultācijas un e-apmācību sistēmas. „Danmar” ir vairāku gadu pieredze ES programmu projektu vadībā. Visas uzņēmuma aktivitātes ir balstītas uz  sadarbību ar vietējām un ārzemju apmācību un konsultāciju institūcijām, universitātēm, skolām un privātām kompānijām. Uzņēmumus nodarbojas ar riska grupu, t.sk. bezdarbnieku un sieviešu, apmācībām. „Danmar Computers” tehniskajai komandai ir plaša pieredze modernu tiešsaites aplikāciju izveidē izglītības jomā, ieskaitot web 2.0 integrācijā un multimediju tehnoloģijās. Kompānijas misija ir mūžizglītības veicināšana un vienlīdzīgu iespēju un pieejas izglītībai nodrošināšana ikvienam, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un inovatīvas apmācību metodes.

Istituto Superiore E. Mattei

Itālija, Fiorenzuola d’Arda

Istituto Statale d’Istruzione Superiore Mattei ir valsts ģimnāzija Itālijā, kurā mācās skolēni vecumā no 14-19 gadiem. Tā piedāvā 5 dažādas studiju programmas:

 • Liceo Scientifico – zinātnisko pētījumu vidusskola,
 • Liceo delle Scienze Umane – sociāl-pedagoģijas vidusskola;
 • Istituto Tecnico Economico – tehniski-ekonomiskā vidusskola – administrācija, finanses, mārketings;
 • Istituto Tecnico Tecnologico – tehnoloģiskā vidusskola – mehāniskā inženierija, mehatronika, enerģētika/elektronika, elektriskā inženierija;
 • Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato –profesionālā skola – industriālā apkope un tehniskais atbalsts.

Šajā skolā mācās 900 skolēni un strādā vairāk nekā  90 skolotāji un citi atbalsta darbinieku. Mēs strādājam arī ar skolēnu ģimenēm un vietējām organizācijām, lai sekmētu audzēkņu izaugsmi, pārliecību par sevi, efektīvas mācības, kā arī iekļaušanos un ikviena panākumus, neatkarīgi no spējām un sociāli ekonomiskā stāvokļa.

Pateicoties stiprām saitēm ar kopienu, visi skolēni vecumā no 16-19 gadiem tiek nodarbināti 200/400h prakses darbā, ko piedāvā vietējās institūcijas. Tā ir svarīga iespēja skolēniem atklāt viņu intereses un izvēlēties pareizo karjeras ceļu. Mēs sniedzam kvalificētu atbalstu skolēniem, kam itāļu valoda nav dzimtā, kam ir grūtības vai nepietiekama motivācija mācīties, kā arī skolēniem ar īpašām vajadzībām – fiziskām vai garīgām.

Pēc beigu pārbaudījuma eksāmeniem skolēni var iestāties universitātē vai uzsākt darbu. Mūsu skolēnu izcilos rezultātus attēlo ikgadējā Eduscopio apsekojums, ko veic G. Agnelli fonds.

Mūsu skola atrodas Itālijas ziemeļrietumos, Fiorenzuola d’Arda pilsētā ar 15 000 iedzīvotāju.

Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria

Rumānija, Alexandria

“Mircea Scarlat” pedagoģiskais valsts licejs ir vienīgā pedagoģiskā vidusskola reģionā, kas ir arī vietējā un valsts līmeņa pārstāvniecība.  Tā piedāvā profesionālās nodarbības tādās programmās, kā pedagoģija –  bērnudārza un pamatskolas skolotājs, kā arī teorētiskās nodarbības humanitārās zinātnēs – literatūrā, valodu nodarbības angļu valodā un matemātikā, kā arī eksakto zinātņu nodarbības – informātikā un matemātikā. Organizācijā strādā aptuveni 55 pasniedzēji un 58% no tiem, pirmā izglītība ir iegūta pedagoģijā.

Izglītības iestādi apmeklē 854 skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem un 67% no tiem nāk no lauku apvidus. Aptuveni 10% no skolēniem ir romu tautības, 25% nāk no ģimenēm, ar zemu ienākumu līmeni un 8% no tiem audzina vientuļie vecāki. Mēs esam labākā skola reģionā, jo 60% mūsu absolventu pēc studijām iestājas darbā reģionālās vai valsts skolās un bērnudārzos. Pārējie 40% pedagoģiskā novirziena studenti, kā arī 80% teorētisko programmu absolventi, iestājas augstskolās.

Būdami vienīgā uz pedagoģiju orientētā skola reģionā, mēs aicinām skolēnus no visa Teleorman un kaimiņu novadiem, jo īpaši skolēnus no lauku apvidiem, no ģimenēm ar zemu ienākumu līmeni, kas ieinteresēti iegūt darbu uzreiz pēc skolas beigšanas. Lielākā vidusskolas skolēnu daļa pēc studijām atgriežas savā lauku reģionā kā bērnudārzu un pamatskolu skolotāji, ieguldot mācību procesa izaugsmē mazāk attīstītā vidē. Teleorman novadā ir ļoti augsts bezdarba līmenis un darba vietu trūkums. Šādā situācijā pedagoģijas studijas nodrošina šiem jauniešiem darbu izglītības jomā vietējā, reģionālā un valsts līmenī, kā arī iespējas iestāties universitātē ar jau nokārtotiem eksāmeniem. Pedagoģijas un humanitāro zinātņu absolventi saņem arī valodu sertifikātus, kas paver plašākas profesionālās iespējas. 20% skolēnu iegūst Cambrige valodas sertifikātus. Informātikas un matemātikas programmu absolventi iegūst kompetenču sertifikātus, ko var izmantot ,piesakoties darbā. Vairāk par 50% absolventu ir ECDL sertifikāti.

Kekavas Vidusskola

Latvija, Kekava

Ķekavas vidusskola ir lielākā skola Ķekavas novadā, kurā mācās aptuveni 1000 skolēnu un strādā ap 80 skolotāju. Skola 1.-9.klašu, kā arī 10.-12.klašu skolēniem savas durvis vēra vaļā 1975.gadā. Sākot ar 2013.-2014.mācību gadu skola uzsāka īpašas pamata un vidusskolas izglītības programmas matemātikas, vides zinātņu un tehnoloģiju jomā. Šo programmu mērķi ir uzlabot skolēnu prasmes un eksperimentālu mācību pieredzi, kā arī iedrošināt pētnieciskai darbībai.

Paralēli formālai izglītībai skola piedāvā plašu ārpusklases aktivitāšu klāstu, piemēram, koris, tautas dejas, basketbols un florbols.  Tāpat skolēniem ir iespēja strādāt ārpusklases tehniskās darba grupās – robotikas un lidmodelēšanas nodarbībās.

Viens no Ķekavas vidusskolas prioritārajiem virzieniem ir mācību metožu un tehniku dažādošana, koncentrējoties uz klasē iegūto teorētisko zināšanu praktisku pielietošanu ārpusklases vidē. Katru gadu skolas projektu nedēļas laikā skolēni realizē sociālo vai dabas zinātņu projektus, kas tiek materializēti kādā taustāmā objektā. Projektiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas tiek iegūtas matemātikas un dabas zinātņu stundās (piemēram, pastas tiltu konstruēšanai, ceļojuma uz kādu Saules sistēmas planētu izrēķināšanai un izplānošanai, lidmašīnas un citu lidojošu objektu konstruēšanai utt.). Visa mācība gada laikā skola organizē mācību ekskursijas, kas atbilsts mācību vielai.

Domājot par vides ilgtspējību, katru gadu skola organizē makulatūras vākšanas sacensības. Tāpat skolēni vāc izmantotās baterijas, apzinot to kaitējumu dabai.