Programmēšanas māksla

Pieprasījums pēc kvalificētiem IT speciālistiem pieaug ne tikai  Latvijā, bet arī daudzās citās Eiropas valstīs. Lai mudinātu vairāk jauniešu studēt un strādāt šajā jomā, ir jāsniedz padziļinātas zināšanas IT jomā, īpaši plānošanas apmācību skolotājiem, tā arī skolēniem. Ne visas skolas piedāvā skolēniem apgūt programmēšanu savas mācību programmas ietvaros, tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt bērniem un jauniešiem iespējas to apgūt arī ārpus klases. Paturot prātā šo mērķi, Latvijā ir izveidots sociālās izglītības projekts – Start (it). Tā  mērķis ir attīstīt skolēnu un skolotāju digitālās prasmes, nodrošinot informatīvus materiālus video lekcijas, seminārus un pilnu mācību programmu  tiešsaistē (www.startit) .lv). Šajā tiešsaistes platformā skolēni un skolotāji var apgūt programmēšanas pamatus un virtuālās realitātes koncepciju. Viņi var iemācīties izveidot Web lapu, mobilo aplikāciju un citu interesantu un noderīgu informāciju. Start (it) ir labs piemērs, kā publiskais sektors un privātie uzņēmumi var veiksmīgi sadarboties un radīt iniciatīvas, kas jaunatni pilnveidos vēl prasmīgāku un izglītotāku.