Sākums

CodeIT

Aptuveni 90% mūsdienu darba vietu pieprasa no darbiniekiem pamatprasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanā. Atbilstoši veiktajiem pētījumiem, tiek pieņemts, ka 2020.gadā Eiropā būs ap 800 000 profesionāļu ar IT prasmēm. 15 Eiropas Savienības dalībvalstis jau ir ieviesušas datorprogrammēšanas nodarbības skolu mācību programmās. No otras puses, tas rada lielu izaicinājumu skolotājiem, kas lielākoties nav apmacīti programmēšanā.


„CodeIT” projekts pievēršas ar IT nesaistītu priekšmetu skolotāju programmēšanas prasmju attīstīšanai. Projekta mērķis ir palīdzēt skolotājiem uzlabot savu profesionālo attīstību, paaugstinot programmēšanas prasmes ar inovatīvu resursu palīdzību. Primārā mērķa grupa ir ar IT nozari nesaistītie vidusskolu (sākot ar 4.klasi) un ģimnāziju skolotāji, jo īpaši ķīmijas, ģeogrāfijas, matemātikas un fizikas skolotāji. Sekundārā mērķa grupa ir šo skolu skolēni.

Mērķis tiks sasniegts ar sekojošiem inovatīviem līdzekļiem:

  • Virtuālo mācību vidi skolotājiem, kas satur algoritmikas, programmēšanas un citus, ar IT nesaistītus didaktiskus mācību materiālus,
  • Stundu plānus, kas iekļauj programmēšanu ķīmijas, ģeogrāfijas, matemātikas un fizikas priekšmetos,
  • Rokasgrāmatu “Uzlabo savas mācīšanas prasmes ar algoritmikas un programmēšanas palīdzību”.