Αρχικη

CodeIT

Περίπου 90% των θέσεων εργασίας σήμερα απαιτούν τουλάχιστον βασικές δεξιότητες ΤΠΕ, και από 2020, σύμφωνα με πολλές έρευνες, η Ευρώπη θα δει μια έλλειψη 800.000 επαγγελματιών με τις δεξιότητες ΤΠ. 15 χώρες της ΕΕ έχουν ήδη ενσωματώσει τον προγραμματισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολικά τους προγράμματα. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι ειδικευμένοι ή εκπαιδευμένοι στον προγραμματισμό.


Το έργο CodeIT επικεντρώνεται στην ικανότητα προγραμματισμού των εκπαιδευτικών των μη-IT θέματα. Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη αυξάνοντας τις ικανότητες προγραμματισμού μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων πόρων. Πρωταρχική ομάδα-στόχος είναι οι μη-IT καθηγητές από τα δημοτικά σχολεία (βαθμοί 4 και άνω) και γυμναστήρια με ιδιαίτερη προσοχή στους εκπαιδευτικούς της χημείας, της γεωγραφίας, των μαθηματικών και της φυσικής. Δευτεροβάθμια ομάδα-στόχος είναι οι φοιτητές που προαναφερθέντα σχολεία.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας καινοτόμων αποτελεσμάτων:

  • Εικονικό μαθησιακό περιβάλλον για εκπαιδευτικούς που περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό σε αλγόριθμο και προγραμματισμό και τη διδακτική του σε άλλα θέματα,
  • Πρότυπα σχέδια μαθήματος που ενσωματώνουν τον προγραμματισμό για τη χημεία, τη γεωγραφία, τα μαθηματικά και τη φυσική,
  • Εγχειρίδιο με τίτλο “Προωθήστε τις διδακτικές σας δεξιότητες με τη χρήση αλγορίθμων και προγραμματισμού”.